Poslání zařízení

Poslání, cíle a zásady činnosti

Posláním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Valašském Meziříčí je poskytovat ochranu a pomoc zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem, ve věku od narození do 12 let.

Cílem je poskytnout bezpečné prostředí dítěti, které se bezprostředně ocitlo v ohrožující situaci a zajistit mu uspokojení základních životních potřeb dětí. Dítěti je poskytnuta výchovná, zdravotní, sociální a poradenská péče. Cílem zařízení je pomoc dětem při jejich návratu zpět do vlastní rodiny, či do rodiny náhradní.

Cílovou skupinou jsou děti, jejichž základní lidská práva jsou závažným způsobem ohrožena. Zařízení je také určeno dětem, jejichž zákonní zástupci se nemohou dočasně o dítě postarat a péči o dítě nemůže zajistit ani nikdo jiný v okolí rodiny.

Zásadami činnosti zařízení jsou

  • práce s dětmi v souladu s čl. 3 Úmluvy o právech dítěte zájem dítěte
  • práce s dětmi s cílem naplnění jejich základních životních potřeb
  • spolupráce s celými rodinami dětí

Zásadou zařízení je poskytnutí ochrany a pomoci dětem na přechodnou dobu, než se situace vyřeší. Pobyt v zařízení není trvalým nebo dlouhodobým řešením osudu dítěte, je třeba ho považovat za pomoc dítěti a jeho rodině.

Zařízení má nepřetržitý provoz a poskytuje dětem plné přímé zaopatření, výchovnou, zdravotní, sociální a poradenskou péči.